Kontaktuj nás+8615821981734

Hľadať

Ako fungujú chirurgické masky

Feb 15, 2020

Väčšina chirurgických masiek sú samonasávacie filtračné masky. Pracovný princíp spočíva v tom, že vzduch obsahujúci škodlivé predmety je filtrovaný cez filtračný materiál masky a potom vdýchnutý alebo vydýchnutý.

1. Difúzna depozícia: Častice podliehajú Brownovmu pohybu a rozptyľujú sa do filtračného vlákna, ktoré je adsorbované účinkom molekulárnej gravitácie. Najjednoduchšie je zachytiť častice malého rozsahu, jemné vlákna a častice pohybujúce sa pri nízkych rýchlostiach.

2. Zadržiavanie a usadzovanie: Väčšie častice pohybujúce sa prúdom vzduchu sú zachytávané mechanickým sitom filtračného materiálu. Pomer priemeru častíc k priemeru filtračného vlákna ovplyvňuje účinnosť odpočúvania.

3. Inerciálna depozícia: Keď častice prechádzajú zakriveným sieťovým kanálom filtračného materiálu, častice opúšťajú prúd vzduchu a narážajú na filtračné vlákno v dôsledku zotrvačnosti a sú zachytené účinkom molekulárnej gravitácie. Veľké častice, vysoká hustota, rýchla retencia pri dobrej rýchlosti.

4. Elektrostaticky priťahované usadzovanie: Usadzovanie častíc spôsobené elektrostatickým pôsobením filtračných vlákien.