Kontaktuj nás+8615821981734

Hľadať

Ako správne nosiť masku N95

Feb 24, 2020

Nosová spona je nad maskou. Rukou držte masku na tvári a masku držte pri brade.

2. Natiahnite horný pás hlavy nad hlavu a položte ho nad hlavu.

3. Pretiahnite spodný pás hlavy nad hornú časť hlavy a umiestnite ho pod uši za krk.

4. Prsty obidvoch rúk vložte do stredu kovovej nosovej spony a zatlačte dovnútra, posúvajte prsty po stranách nosovej spony, až kým spona na nosi nebude úplne zatlačená do tvaru mostíka nosa. Tesnosť masky môže ovplyvniť iba jedna ruka, aby sa zvierala svorka na nos masky.

5. Užívateľ musí skontrolovať tesnosť masky na tvár:

a. Masku zakrývajte oboma rukami, aby ste predišli ovplyvneniu polohy masky na tvári;

b. Nadýchnite sa rýchlo. Ak vzduch uniká z nosa, upravte sponu nosa podľa kroku 4. Ak vzduch uniká z okraja masky, upravte hlavovú pásku; ak nie je možné dosiahnuť dobré výsledky, opakujte kroky 1-4.

c. Ak sa necítite uniknutý, nosíte sa dobre.