Kontaktuj nás+8615821981734

Hľadať

Obmedzenia masky N95

Feb 28, 2020

1. Infekcie dýchacích ciest sa prenášajú nielen cez dýchacie cesty;

2. Expozícii by mali predchádzať preventívne opatrenia;

3. Tesná štruktúra a účinné filtrovanie masky zvýšia dýchací odpor a znížia pohodlie;

4. Vhodnosť - Ak dizajn masky nie je vhodný pre tvar tváre používateľa, spôsobí to presakovanie;

5. Podľa požiadaviek vhodnosti a správneho použitia môže ochranná maska ​​znížiť koncentráciu škodlivých látok až 10-krát.

6. Vláda nestanovila bezpečné expozičné limity pre patogénne mikroorganizmy a ochrana dýchacích ciest iba znižuje riziko ochorenia, ale riziko nevylučuje.