Kontaktuj nás+8615821981734

Hľadať

Tri princípy výberu chirurgickej masky

Feb 17, 2020

1. Účinnosť masiek blokujúcich prach

Účinnosť masky proti blokovaniu prachu je založená na jej účinnosti blokovania proti jemnému prachu, najmä respiračnému prachu pod 5 μm.

2. Blízkosť masky k tvaru tváre

Ak tvar masky nie je blízko k ľudskej tvári, nebezpečné medzery vo vzduchu unikajú z medzery, kde je maska ​​kombinovaná s tvárou a vstupujú do ľudského dýchacieho traktu.

3. Nosenie pohodlia

Masky vyžadujú nízky dýchací odpor, nízku hmotnosť, hygienické opotrebenie a ľahkú údržbu, aby ich nositeľ bol ochotný nosiť na pracovisku a zlepšovať svoju pracovnú efektívnosť.