Kontaktuj nás+8615821981734

Hľadať

Normy bezpečnosti masky N95

Mar 11, 2020

NIOSH certifikované ďalšie úrovne masky proti tvorbe častíc tiež zahŕňajú: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99, P100, celkom 9 typov. Tieto úrovne ochrany môžu pokrývať rozsah ochrany N95.

„N“ znamená, že nie je odolný proti oleju a je vhodný pre mastné častice.

„R“ znamená odolnosť voči oleju, vhodné pre mastné alebo nemastné častice. Ak sa používa na ochranu olejovitých častíc, čas používania by nemal prekročiť 8 hodín.

„P“ je olejotesný, vhodný pre mastné alebo nemastné častice. Ak sa používa na mastné častice, čas použitia by sa mal riadiť odporúčaniami výrobcu.

„95“, „99“ a „100“ označujú úroveň účinnosti filtrácie pri testovaní s časticami s veľkosťou 0,3 mikrónu. „95“ znamená, že účinnosť filtrácie je nad 95%, „99“ znamená, že účinnosť filtrácie je nad 99%, a „100“ znamená, že účinnosť filtrácie je nad 99,7%.